Als u de feestzaal of vergaderzaal van "Ons Huis" huurt, bewaren en verwerken we de gegevens van uw huurcontract.

Als VZW Katholieke Werken van Tereken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VZW Katholieke Werken van Tereken
Tereken 5a
9100 Sint-Niklaas
secretariaat@sintjozeftereken.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door VZW Katholieke Werken van Tereken verwerkt voor het uitvoeren van de huurovereenkomst die u aangaat voor feestzaal, keuken of vergaderzaal van "Ons Huis" (Schoolstraat 270, 9100 Sint-Niklaas).

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken
Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, naam vereniging, bankrekeningnummer.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.

Bewaartermijn
VZW Katholieke Werken van Tereken bewaart persoonsgegevens maximaal 1 jaar na de huur van een van de lokalen van "Ons Huis".

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.